Punnerrusohjelma

0€


Mikä on Oheisvire?

Oheisvire tarjoaa nimensä mukaisesti palveluita oheisharjoitteluun ja sen kehittämiseen joukkue- ja yksilötasolla. Tarjoamme harjoitusohjelmia, ideoita sekä yksilöllistä tukea, jotta kuka tahansa saisi työkalut saavuttaakseen tavoitteensa. Perustamme harjoitusohjelmamme tieteellisesti todistettuihin faktoihin, jotka tukevat joukkueen ja yksilön kehittymistä harrastajatasosta huippu-urheilijaksi saakka. Uskomme ja tiedämme, että monipuolinen oheisharjoittelu on yksi avainasioista kokonaisvaltaiseen kehittymiseen lajista riippumatta.


Toimintamme perusta

Olemme olleet pienestä pitäen tekemisissä monien eri urheilulajien parissa. Juniori-ikäisinä harjoitusolosuhteemme olivat erinomaiset pienelle paikkakunnalle. Jälkikäteen kuitenkin ymmärsimme, että pelkästään hyvät puitteet eivät riitä. Urheilun ja liikunnan tutkimuksen sekä yleisen tietämyksen lisääntyessä tarvitaan kokonaisvaltaista ohjausta esimerkiksi oheisharjoitteluun.

Tästä saimme ajatuksen projektista, joka tähtäisi auttamaan nuorten harrastajien kehittymistä olosuhteista huolimatta. Tiedämme niin oman kokemuksemme, kuin tieteellisen tutkimuksenkin valossa, että oikeanlaisella ohjauksella yksilön kyvyt saadaan valjastettua täyteen potentiaaliinsa.

Toimintamme perustuu oheisharjoittelun tietämyksen siirtämiseen ja valmentamiseen. Toimintamallimme perusajatus on lähtöisin siitä, että kaikilla olisi mahdollisuus halutessaan kehittyä omien tavoitteidensa mukaan ilman, että tietämyksen tai resurssien puute sitä hidastaisi.